Teadmiste jagamine (koolitused)

Teede valimise ja valmistamise koolitus.

TeeVee õpikursus selgitab taimede mõju tervisele, taimede koosmõju (mida koos kasutada ja mida vältida), teesegude koostamise alused, vee kuumutamise nipid. Praktilises osas saab järgi proovida üle 25 erineva tee valmistamise vahendi head ja vead.

Koolituse läbiviijad Reet Pettai

Kontakt: tel 5345 9632  e-post: syvahavva.loodustalu@mail.ee

Peep Tobreluts

Kohtakt: tel. 5133910 e-post: peep.tobreluts@gmail.com

 

Käsitööalase koolituse saab kokku seada klient omal soovil.

Kodumaiste taimedega (rohttaimed ja seened) värvitud lõngadKodumaiste taimedega (rohttaimed ja seened) värvitud lõngad

Piltidel olevad lõngad on Süvahavva lammaste villast, kedratud Süvahavva villavabrikus ning värvitud kodumaiste taimedega (rohttaimed ja seened).

 Koolitada saab: villa pesemine, kuiv- ja märgviltimine, lõngade värvimine looduslike värvidega (ainult Eesti loodusest leitavad värviained!!! Võõraste sulgedega ei ehi!) ja palju muud Eesti käsitööpärandist...

Ka on võimalik katsetada erinevate kiudude vesilahusesse viimist ning sellest tasapinnaliste esemete valmistamist: makulatuurpaber, paberkrohv, hundinuia ebemetega paber, nõgese- ja takja kiududega paber, seenepaber (taelad). 

Koolituse läbiviijad Reet Pettai

Kontakt: tel 5345 9632  e-post: syvahavva.loodustalu@mail.ee

Peep Tobreluts

Kohtakt: tel. 5133910 e-post: peep.tobreluts@gmail.com

 

 

Talu kaudu saab tellida järgmisi koolitusi: 

a) Vett säästvad lahendused
Juttu tuleb vee säästmisest, nii elukorralduses tehtavad mõtteviisi muutused kui tehnilised lahendused. Esitlus on slaididena ning lisaks pliiatsiga pabertahvlil või lihtsalt tahvlil. Sobilik kõigile, eriti miljööväärtuslikel aladel, suvilates, maakodudes jne elavad inimesed.

b) Veevabad käimlad

Veevabade käimlate põhjendus, majanduslik kasu, erisused, seadusandlus, näited. Esitlus on slaididena, piltidena ning lisaks pliiatsiga pabertahvlil või lihtsalt tahvlil. Sobilik kõigile, eriti miljööväärtuslikel aladel, suvilates, maakodudes jne elavad inimesed.Soovitavalt on õpikursus kaheosaline: teooria ja praktika. Kui kusagil on probleem, siis nö objektil saab praktiliselt olukorda parandada. See kursus vajab eeltööd ning praktilise õppuse tarvis konkreetset objekti.

 

c) Reovee puhastus

Loeng käsitleb elanike veekasutust, reovee teket ja koostist, musta ja halli vee erisust. Halli vee (pesuvesi ilma WC-veeta) käitlemiseks kulub vähem raha kuna reoveesüsteem on lihtsam ja puhasti kestab kauem. Esitlus on slaididena ning lisaks pliiatsiga pabertahvlil või lihtsalt tahvlil. Sobilik suvilates, maakodudes ja üldse hajaasustusalal elavatele inimestele.

 

d) Kompostimine

Biolaguneva toorme kompostimine. Biolagunev materjal on seaduses jääde. Meie maailmavaates peab see (jäätmed) muutuma ning kõike elust ülejäävat tuleb käsitleda kui toore. Kilekott on toore tsemenditehases (tsemendiahju küte), kartulikoored on biotoore uue mulla valmistamiseks, ajaleht on toore uue paberi tootmiseks (selleks on mul omakorda õpikursuse vahendid et 4-6 inimesega vanast paberist uut paberit või paberkrohvi teha).

Kursusel saab algteadmised ja viited kompostimise kohta. Mõned huvilised saavad ka kompostiusse. Loengus räägitakse biotoorme päritolust, liigitamisest, kompostimisest ja komposti kasutamisest. Lisaks räägitakse seadusandlusest. Esitlus on osaliselt slaididena ning lisaks pliiatsiga pabertahvlil või lihtsalt tahvlil. Sobilik kõigile, eriti miljööväärtuslikel aladel, eramukvartalis, suvilates, maakodudes jne elavad inimesed. Võimalik teha praktiline osa kusagil kompostihunniku juures. Selleks toon kaasa vahendid: labidad, sõelad, ämbrid.

 

e) Ökoehitus

Ökoehituse ühingu tutvustus. Loengus räägitakse planeeringutest, ehitusest, viimistlustest, kinnisvarahaldusest. Osaleja saab hulgaliselt viiteid ja soovitusi mille abil saab igaüks ise valida omale õige tee. Vajadusel võib kaasata mõne konkreetse ökoehituse lõigu erialaasjatundja. Esitlus on slaididena, fotogaleriina ning lisaks pliiatsiga pabertahvlil või lihtsalt tahvlil. Sobilik kõigile kes kas plaanivad uut elamist või kavatsevad olemasolevat renoveerida. Sobib nii miljööväärtuslikel aladel kui ka suvilates, maakodudes jne elavad inimesed.

 

f) Vanade padade taastamine

Meie esivanematest on säilinud vanu padasid. Kahjuks on sageli padade emailil kahjustused. Katkise emaliga roostetab pada nö läbi - tekib auk. Teisalt annab emailivaba malm (raud) veele maitse või lõngade värvimisel tuhmi tooni.

Eestis ja selle lähedal puudub võimalus vanu padasid korrastada kuna puudub suur emailimise ahi. Süvahavva Loodustalus on juba 6 aastat korraldatud käsitööpäevi ning talu tarbeks on taastatud mitu pada. Töö tehakse käsitööriistadega, katteks kasutatakse külm-emaili kuna kuum-emaili võimalust pole. Email on sertifikaadiga, ohutu, keemiliselt neutraalne, sobilik nt toiduainetööstuse seadmetele. Padade taastamisel on vajalik varuda kaks või kolm järgnevat päeva kuna emaili kihte on kaks-kolm ajavahega 17 kuni 24h. Õpikursusel näidatakse pilte tehtud töödest, tööde järjekorrast ja ohutustehnikast. Mõni õnnelik saab oma paja kaasa võtta ja korda teha.

 

Lektoriks on talu edendusabi Peep Tobreluts

Kohtakt: tel. 5133910 e-post: peep.tobreluts@gmail.com