Keskkonnahoid

Talu käitub igati heaperemehelikult kõigega ja kõiges. Põllumajandus ja töötlemine on tunnustatud mahena. Turismis järgitakse ökoturismi mõõdupuid.See kõik kokku on ökoettevõtlus.